Stubbfräsning

Vi utför stubbfräsning åt såväl privatpersoner som organisationer runt om i Sverige. Med vår maskinpark kan vi genomföra stubbfräsningar på ett säkert sätt med bästa resultat.

EKBLOMS ÅKERI - Stubbfräsning
EKBLOMS-ÅKERI- Stubbfräsning i trädgård
EKBLOMS-ÅKERI- Sista steget i stubbfräsning
EKBLOMS-ÅKERI- Här tar vi bort stubbar ifrån gården
EKBLOMS-ÅKERI- Sista steget i att börja ta bort rotsystemet efter trädfällning
En stubbfräs är en maskin som hjälper till att ta bort stubbar på ett säkert sätt där operatören kan styra maskinen med en handpanel och övervaka hela processen. Efter man fällt träd blir stubben och rotsystemet kvar vilka måste tas bort med en stubbfräs.

Kontaktformulär