Utrustning

Våra lastbilar är av märket Scania båda två och är miljöbilar.

Vår utrustning till lastbilarna består av gripskopor, gripklor, gripklo med inbyggd såg för säker trädfällning, pallyft, lastbilarna är även förberedda för snöröjning och sandning/ saltning.

utrustning