Säker trädfällning

Säker trädfällning

Written by Webmaster on Thursday, July 24th, 2008

Vår gripklo med inbyggd såg för säker trädfällning är en revolutionerande maskin, träd som växer in över hustaket är ej längre något problem om det ej är ett för stort träd. Med vår kran och sågen tar vi ner trädet bit för bit och transporterar även bort trädet om du/ ni vill.