Utrustning

Vår utrustning

Written by Webmaster on Thursday, July 24th, 2008

Vår utrustning till lastbilarna består av gripskopor, gripklor, gripklo med inbyggd såg för säker trädfällning, pallyft, lastbilarna är även förberedda för snöröjning och sandning/ saltning.